ΦΑΡΙΝΑ Α.Ε.

Εταιρεία

Η εταιρεία ΦΑΡΙΝΑ ΑΕ με έδρα τη Θήβα ιδρύθηκε το 2003 από τους Γιώργο & Σπύρο Χρ. Βούζα και Παύλο Ηλ. Παπαγεωργίου προκειμένου με αφετηρία την δική τους συνεργασία σε μια κάθετη παραγωγή να διευρυνθούν στην περιοχή της Στερεάς Ελλάδος.

Η θέση του αλευρόμυλου ιδανική τόσο για τις προμηθευτικές ανάγκες όσο και τις πελατειακές προοπτικές ήταν ένα δυνατό κίνητρο για το όλο εγχείρημα.

Ο παλιός μύλος των αδελφών Μπεθάνη ανακαινίστηκε τόσο σε εξοπλισμό όσο και στη μεθοδολογία του από τον καλύτερο και αρτιότερο baw miller της Ελλάδας τον κο Ζαράνη Γιώργο και την εταιρεία του ΒΙΟΔΟΜΗ ΑΤΕΒΕ.

Το αποτέλεσμα ένας μικρός αλλά ξεκούραστος , λειτουργικός, με χαμηλό ενεργειακό κόστος ,μύλος με πολλές δυνατότητες και επιλογές 60 tn/24h ο οποίος ξεκίνησε τη λειτουργία του στις 24/3/2008.

Η εταιρεία ΦΑΡΙΝΑ ΑΕ απευθύνεται στη μεσαία και μεγάλη βιοτεχνία καθώς πέρα από τις συσκευασίες των 25 και 50 kg διαθέτει ποσότητες με σιλοφόρα χύμα τόσο στο αλεύρι όσο και στα υποπροϊόντα (πίτυρα, βήτες κτλ).

Σήμερα μετά από 4 και πλέον χρόνια συνεχούς λειτουργίας κατάφερε να δημιουργήσει μια πολύ καλή φήμη για τα προϊόντα της καθώς συνεργάζεται με μεγάλες εταιρείες από την αρτοποιία την πιτοποιια και την ζαχαροπλαστική.

Η εταιρεία ετοιμάζει ένα πενταετές πρόγραμμα ανάπτυξης 2013-2018 πολυδιάστατο τόσο εξοπλιστικά όσο και εμπορικά προκειμένου να εκμεταλλευτεί τις νέες ευκαιρίες και προοπτικές που γεννά η εποχή μας.